#zikzag_button_666abe2332686 { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_666abe2332686:hover { color: rgba(0,0,0,1); }#zikzag_button_666abe2332686 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(235,93,28,1); }#zikzag_button_666abe2332686:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }